PLUSY I MINUSY


Omega jest moją ulubioną firmą produkującą zegarki. Nie oznacza to jednak, że nie widzę w niej wad (co mam nadzieję widać w kilku tekstach zamieszczonych na tej stronie). Oto lista moim zdaniem najważniejszych plusów i minusów wymienianych przez użytkowników i fanów w odniesieniu do tej szwajcarskiej marki:

Plusy Minusy
Nie ze wszystkimi z tych punktów w pełni się zgadzam, jednak jestem zdania, że należy mieć je na uwadze kupując zegarek Omegi.